Nainstalujte si:

       

Význam slova populistický; populizmus, populismus; porce


populistický = zjednodušeně podaný pro širokou veřejnost; bezohledně zaměřený na efekt, demagogický

populizmus, populismus = úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu

porce = dávka

Next: porézní; porfirogeneze; porfyrický; poriomanie    proklize, proklise; prokolice; prokreační