Nainstalujte si:

       

Význam slova popularita; popularizace, popularisace; populární


popularita = známost, oblíbenost, obliba, proslulost

popularizace, popularisace = šíření poznatků, názorů; obeznamování veřejnosti; srozumitelný výklad

populární = obecně známý, oblíbený, proslulý; prostě podaný, jednoduchý, přístupný široké veřejnosti, lidový

Next: populistický; populizmus, populismus; porce    proklamativní; proklamovat; proklitikon