Nainstalujte si:

       

Význam slova populace; populacionizmus, populacionismus-


populace = obyvatelstvo; geneticky a ekologicky vymezený soubor jedinců stejného biologického druhu žijící ve společném prostředí; skupina hvězd tvořících jednotný celek

populacionizmus, populacionismus- = teorie o nutnosti zvýšení počtu obyvatelstva; politika zabývající se ovlivňováním populace

Next: popularita; popularizace, popularisace; populární    projekt; projektil; projektor; prokain; proklamace