Nainstalujte si:

       

Význam slova pondus; poník; ponk; pontifex; pontifikálie


pondus = závaží na hodinách

poník = malý kůň, pony

ponk = řemeslnický pracovní stůl

pontifex = starořímský velekněz; označení papeže

pontifikálie = biskupské insignie, odznaky a roucha

Next: pontifikát; ponton; pony; pop-art, popular art    progredience; progredientní; progres, progrese