Nainstalujte si:

       

Význam slova polyptych; polysacharid; polysémie


polyptych = obrazový celek ze tří i více tematických částí

polysacharid = makromolekulární látka, organická sloučenina vzniklá spojením velkého množství monosacharidů, např. škrob, celulóza

polysémie = mnohoznačnost, vícevýznamovost

Next: polystyren, polystyrén; polysyndeton; polytechnika    profesura; profét; profil; profilace; profilovat