Nainstalujte si:

       

Význam slova polygonální; polygonometrie; polygrafie; polygynie


polygonální = mnohoúhelníkový

polygonometrie = stanovování vzájemné polohy měřických bodů sdružených v polygony

polygrafie = 1. výrobní obor zahrnující všechny druhy tiskařských technik; 2. soubor grafických vyšetřovacích metod užívaných hlavně v kardiologii

polygynie = soužití jednoho muže s několika ženami, mnohoženství

Next: polyhedrony; polyhidróza; polyhistor; polylegální    problematika; problém; probošt; procedura