Nainstalujte si:

       

Význam slova polyfonie; polygamie; polyglot; polygon


polyfonie = vícehlas, mnohohlas; způsob hudební skladby složené z několika samostatných hlasů

polygamie = manželství s více jedinci opačného pohlaví, mnohomanželství

polyglot = člověk ovládající mnoho cizích jazyků

polygon = mnohoúhelník

Next: polygonální; polygonometrie; polygrafie; polygynie    probace; proband; probatorní; problematický