Nainstalujte si:

       

Význam slova polemický; polemika; polemizovat, polemisovat


polemický = odporující, sporný, bojovný, útočný

polemika = ostrý názorový spor, diskuze

polemizovat, polemisovat = vést polemiku, diskutovat

Next: polenta; poli-; policajt; policie; policista    préteritum; prétor, praetor; prézens, présens