Nainstalujte si:

       

Význam slova polarografie; polaroid; polární; polder, poldr


polarografie = metoda elektrochemické analýzy látky s použitím rtuťové kapkové elektrody

polaroid = 1. fotografický přístroj s okamžitými pozitivními snímky; 2. polarizační filtr

polární = týkající se pólu; protilehlý

polder, poldr = vysušené zúrodněné dno bývalého šelfového moře chráněné hrázemi

Next: polemický; polemika; polemizovat, polemisovat    prezidium, prezídium, presidium; prémie; prérie