Nainstalujte si:

       

Význam slova polakisurie; polarimetr; polarimetrie; polarita


polakisurie = časté m očení ve dne

polarimetr = přístroj k měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla opticky aktivní látkou

polarimetrie = obor studující vlastnosti opticky aktivních látek pomocí jejich schopnosti stáčet rovinu polarizovaného světla

polarita = protilehlost, protikladnost, různost v protilehlých koncích; dvojpólovost

Next: polarizátor, polarisátor    prezentizmus, prezentismus, presentismus