Nainstalujte si:

       

Význam slova podzol; poeta; poetický; poetika


podzol = typ půdy vyluhovaný podzemní vodou

poeta = básník; člověk s velkou obrazivostí

poetický = básnický; se smyslem pro poezii; půvabný, vzletný, snivý

poetika = nauka o výstavě slovesného díla; souhrn uměleckých prostředků typických pro jednoho autora, skupinu autorů nebo pro umělecký směr

Next: poetizmus, poetismus; poezie, poesie; poéma    pretendent; pretenze, pretense, pretence; pretorián