Nainstalujte si:

       

Význam slova pluton; plutonista; plutonizmus, plutonismus


pluton = geologie: plošně rozsáhlé magmatické těleso o velikosti mnoha km2 a tloušťce až stovek metrů, především hlubinné vyvřelé horniny (žula, syenit apod.)

plutonista = stoupenec plutonizmu, vulkanista

plutonizmus, plutonismus = hypotéza o sopečném původu všech hornin a sopečných příčinách veškerých pohybů zemské kůry

Next: pluviál; plymó, plumeau; plynofikace; pneumatický    prerogativa, prerogativ