Nainstalujte si:

       

Význam slova plundrování; pluralita; pluralizmus, pluralismus


plundrování = rabování, drancování, pustošení, ničení, loupení

pluralita = mnohost, četnost

pluralizmus, pluralismus = filozofický směr uznávající existenci více podstat

Next: plurál; plus; plusquamperfektum; plutokracie    prepozice; prepozitura