Nainstalujte si:

       

Význam slova plazma, plasma; plazmaferéza; plazmid, plasmid


plazma, plasma = 1. silně ionizovaný plyn, čtvrté skupenství hmoty; 2. krevní p. tekutina obsahující krevní bílkoviny

plazmaferéza = čištění krve pomocí krevních filtrů, které byly vyrobeny na urychlovači částic - cyklotronu (odfiltruje se krevní plazma nemocného, která obsahuje škodlivé látky)

plazmid, plasmid = molekula DNA nesoucí doplňkovou genetickou informaci

Next: pláž; plebej, plebejec; plebiscit; plebs; plegie    prekanceróza, prekancerosa; prekarcinom; prekérní