Nainstalujte si:

       

Význam slova pláž; plebej, plebejec; plebiscit; plebs; plegie


pláž = ploché, písčité pobřeží

plebej, plebejec = příslušník plebsu; obyčejný, ničím nevýznamný, bezvýznamný člověk

plebiscit = lidové hlasování, referendum

plebs = starořímské svobodné, ale bezprávné obyvatelstvo; chudina, prostý lid

plegie = ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti

Next: plegie; pleistocenní; pleistocén; plejáda    prekluze, prekluse; prekognice; prekoncept