Nainstalujte si:

       

Význam slova plastikový; plastový; platforma; platfus; platina


plastikový = vyrobený z plastu, plastový

plastový = plastikový

platforma = plocha, plošina; základna, tribuna; východisko činnosti

platfus = plochá noha

platina = drahý kov mimořádně odolný vůči chemickým vlivům a vysokým teplotám

Next: platonický; platonizmus, platonismus    prefabrikace; prefabrikát; preface; prefekt