Nainstalujte si:

       

Význam slova planografie; planparalelní; plantáž; plantogram


planografie = fotomechanické rozmnožování plánů, kreseb

planparalelní = omezený dvěma rovnoběžnými rovinami

plantáž = rozsáhlá plocha, na níž se pěstují užitkové rostliny obv. v monokultuře

plantogram = otisk chodidla

Next: plantýn, plantejn; planýrování; planžeta; plast    predace; predátor; predestinace; predikace