Nainstalujte si:

       

Význam slova plaketa; plaké; planace; planeta; planetárium


plaketa = medaile ražená na jedné straně

plaké = slabá vrstva kovu pokrývajícího jiný kov

planace = proces zarovnávání povrchu erozí

planeta = 1. oběžnice; 2. lístek s předpovědí fiktivní budoucnosti

planetárium = zařízení k znázornění pohybů kosmických těles; budova, v níž je umístěno

Next: planetoid; planetologie; plani-, plan-; planimetr    preciozita, preciosita; precióznost, preciosnost