Nainstalujte si:

       

Význam slova pirožek, pirožka; pirueta; pisé; pisoár, pissoir


pirožek, pirožka = pečená taštička s masovou, zeleninovou či sladkou náplní

pirueta = otočka, obrat

pisé = stavivo, mazanina z písku a vápna

pisoár, pissoir = pánský veřejný záchodek

Next: pista; pistácie; pistole; pišingr; pitaval; pité    pragocentrizmus, pragocentrismus-