Nainstalujte si:

       

Význam slova piko; piko-; pikola; pikolík; pikovat; piktogram


piko = slangový výraz pro pervitin

piko- = první část složených slov mající význam malý, nepatrný; předpona ve významu biliontina, násobku 10 na -12

pikola = 1. malá flétna; 2. ve hře na schovávanou stanovené místo i hráč střežící toto místo a hledající schované hráče

pikolík = číšnický učeň

pikovat = přepichovat sazenice, pikýrovat

Next: pikýrovat; pilafpilav; pilastr; pilírování; pilot    pozitiv, positiv