Nainstalujte si:

       

Význam slova piezoelektřina,; piezometr; pigment; pigmentace


piezoelektřina, = společný název jevů, kterými jsou v některých krystalech vázány mechanické deformace s dielektrickou polarizací

piezometr = přístroj k měření stlačitelnosti kapalin

pigment = prášková látka, nerozpustná v daném pojivu, používaná k barvení; látka různého chemického složení uložená zejm. v živočišných buňkách

pigmentace = změna barvy kůže, zejm. různé odstíny hnědé

Next: pikador, picador; pikanterie, pikantérie; pikantní    potomanie, potománie; potos; potpourri, pot pourri