Nainstalujte si:

       

Význam slova pianino; pianissimo; pianista; piano; piarista


pianino = klavír se svislými strunami

pianissimo = hud. velmi slabě, tiše

pianista = klavírista

piano = hud. tiše; klavír s vodorovně vedenými strunami

piarista = člen řádu řeholních kleriků, jehož hlavním, úkolem byla výchova mládeže

Next: pibimpap; pica; pick up, pick-up; pidgin    postskriptum, post scriptum; postsynchron; postulát