Nainstalujte si:

       

Význam slova pervertovat; perverze, perverse


pervertovat = převrátit, překroutit, zvrátit, zmařit, zkazit, svést

perverze, perverse = sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita, perverznost

Next: perverzita, perversita; pervitin    posibilita; post; post christum; post factum