Nainstalujte si:

       

Význam slova perspektivní; perspirace; persuasivní; pertinence


perspektivní = výhledový; s dobrými vyhlídkami do budoucna

perspirace = dýchání kůží

persuasivní = přesvědčovací

pertinence = vhodnost, přináležitost, příslušnost hlavní věci, jednání

Next: perturbace; pertuse, pertusse, pertusis, pertussis    portiéra; portikus; portmonka; porto; portrét