Nainstalujte si:

       

Význam slova personalizovaný, personalisovaný-; personál


personalizovaný, personalisovaný- = zosobněný, zlidštěný; s lidskými rysy, vlastnostmi

personál = kolektiv lidí zaměstnaných, obsluhujících

Next: personálie; personální; personifikace; perspektiva    portatile; portativ; portál; portentum