Nainstalujte si:

       

Význam slova personálie; personální; personifikace; perspektiva


personálie = osobní data, údaje

personální = osobní

personifikace = přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy; zosobnění

perspektiva = zobrazení pohledu do vzdáleného prostoru do roviny, kdy se zobrazované předměty zdánlivě zmenšují a sbíhají; pohled do dálky; vyhlídky do budoucnosti; hledisko, stanovisko

Next: perspektivní; perspirace; persuasivní; pertinence    portfej, portefeuille; portfólio, portfólium