Nainstalujte si:

       

Význam slova perorální; peroxid; perpendikulární; perpetuální


perorální = konaný ústy; podávaný ústy, např. lék

peroxid = látka obsahující peroxyskupinu -o-o-

perpendikulární = svislý, kolmý

perpetuální = stálý, setrvačný, věčný





Next: perpetuum mobile; perplex; perseverace    popularita; popularizace, popularisace; populární