Nainstalujte si:

       

Význam slova permit; permitivita; permutace


permit = propustka, povolení

permitivita = veličina vyjadřující vliv látky na elektrické pole

permutace = obměna, změna pořadí v souvislém sledu věcí, dějů; mat. prosté zobrazení množiny prvků na sebe

Next: perniciózní, perniciosní; peron, perón; perorace    pop-music, pop music; pop-song; popcorn; popelín