Nainstalujte si:

       

Význam slova permanentnost; permeabilita; permeance; permise


permanentnost = permanence

permeabilita = 1. schopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost; 2. veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole

permeance = magnetická vodivost

permise = svolení, povolení, souhlas

Next: permit; permitivita; permutace    pontifikát; ponton; pony; pop-art, popular art