Nainstalujte si:

       

Význam slova peristyl, peristylos; peritoneální; peritoneum


peristyl, peristylos = nádvoří se sloupovým ochozem

peritoneální = přídavné jméno ke slovu podbřišnice; podbřišniční

peritoneum = pobřišnice

Next: peritonitida; perjurace; perkelt; perkolace    polystyren, polystyrén; polysyndeton; polytechnika