Nainstalujte si:

       

Význam slova performance; pergamen; pergamin; pergelisol


performance = umělecké představení; činnost, provedení

pergamen = speciálně upravená holina z oslí, ovčí, popř. kozí kůže používaná na psaní, k výrobě hudebních nástrojů; listina psaná na této kůži; pevný papír nepropouštějící tuky a kapaliny

pergamin = tenký průsvitný papír, náhražka pergamenu

pergelisol = trvale zmrzlá půda, permafrost

Next: pergola; perhumidní; peri-; periartritida    polyandrie; polyarchie; polychlorovaný; polychromie