Nainstalujte si:

       

Význam slova per occasionem; per os; per partes; per pedes


per occasionem = příležitostně

per os = ústy

per partes = po částech

per pedes = pěšky

Next: per rollam; per-; peras; percentil; percepce    politické doktríny; politický kapitál; politika