Nainstalujte si:

       

Význam slova pentagram; pentalogie; pentametr; pentateuch


pentagram = pěticípá hvězda, pětiúhelník; pentagram je jeden z nejvýznamnějších symbolů okultizmu - symbolizuje zemní živel, člověka (jedním vrcholem vzhůru), Satana (dvěma vrcholy vzhůru)

pentalogie = umělecké dílo o pěti v podstatě samostatných částech

pentametr = druh časoměrného verše

pentateuch = soubor pěti knih; pět knih Mojžíšových ve Starém zákoně

Next: pentatlon; pentatonika; pentoda; pentologie    polakisurie; polarimetr; polarimetrie; polarita