Nainstalujte si:

       

Význam slova pekuliární; pekuniární; pel-mel, pele-mele


pekuliární = osobitý, vlastní; odchylující se od normálu

pekuniární = peněžní, finanční, vyjádřený v penězích

pel-mel, pele-mele = na přeskáčku, páté přes deváté; směsice

Next: pelagiál; pelagický; pelagra; pelargónie; pelerína    pluton; plutonista; plutonizmus, plutonismus