Nainstalujte si:

       

Význam slova pediment; pedo-; pedobiologie


pediment = mírně ukloněná erozní plocha při úpatí svahů

pedo- = první část složených slov mající význam 1. půda, půdní; 2. dítě, dětský; 3. krok

pedobiologie = 1. půdní biologie; 2. biologie dítěte

Next: pedogeneze, pedogenese; pedologie; pedometr    pleonazmus, pleonasmus; pleoptika; pleura