Nainstalujte si:

       

Význam slova pauperizace, pauperisace; paušál; paušální


pauperizace, pauperisace = snižování ekonomické úrovně, zbídačování, chudnutí

paušál = pevně stanovená finanční částka k úhradě pravidelných výloh

paušální = 1. povšechný, zevšeobecňující; stanovený povrchně, odhadem; 2. placený paušálem

Next: pauza, pausa; pavana; pavéza; pavilon, pavilón    plastikový; plastový; platforma; platfus; platina