Nainstalujte si:

       

Význam slova patrimonium; patriot; patriotizmus, patriotismus


patrimonium = majetek zděděný po otci; svobodné pozemkové vlastnictví

patriot = vlastenec

patriotizmus, patriotismus = vlastenectví, láska k rodišti

Next: patristika; patrologie; patron; patronace; patronát    plantýn, plantejn; planýrování; planžeta; plast