Nainstalujte si:

       

Význam slova patopsychologie; patos, pathos; patriarcha


patopsychologie = nauka o chorobných stavech a úchylkách průběhu duševních pochodů

patos, pathos = vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu

patriarcha = nejstarší člen, hlava rodiny; vážený, důstojný stařec; nejvyšší představitel církve

Next: patriarchát; patriciát; patricij; patrilinearita    planimetrie; plankonkávní; plankonvexní; plankton