Nainstalujte si:

       

Význam slova patitul; pato-; patofobie


patitul = název knihy umístěný na liché stránce před titulní stránkou

pato- = první část složených slov 1. mající význam útrapa, vášeň; 2. značící vztah k nemoci

patofobie = chorobný strach z nemoci

Next: patofyziologie, patofysiologie; patogen    píčusovina; plac; placebo; placeboefekt; placenta