Nainstalujte si:

       

Význam slova pária; páter; páternoster; páže; peacemaker; peán


pária = opovrhovaný člověk, vyděděnec

páter = katolický kněz; církevní otec; zakladatel patristiky

páternoster = osobní výtah s okružným nepřetržitým provozem, okružný výtah

páže = mladý šlechtic žijící na dvoře jiného šlechtice a konající zde drobné služby

peacemaker = mírotvorce, vyjednavač

peán = cévní svorka

Next: peáž, peage; pech; peculiární; pedagogika; pedant    play-off, play off; playback; player; playmate