Nainstalujte si:

       

Význam slova parekie; paremie; parenchym; pareneze, paranese


parekie = soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu

paremie = přísloví, pořekadlo, průpovídka

parenchym = buněčné pletivo tvořené tenkoblannými živými buňkami

pareneze, paranese = nabádavá, povzbuzující řeč

Next: parenica; parenklize, parenklise; parentální    perniciózní, perniciosní; peron, perón; perorace