Nainstalujte si:

       

Význam slova parapet; paraple; paraplegie; parapodia


parapet = podokenní část stěny, poprsník; nízká zídka sloužící jako zábradlí

paraple = deštník, slunečník

paraplegie = oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin

parapodia = svalnaté výběžky nižších živočichů (měkkýši, kroužkovci, členovci, ...) složící k pohybu nebo i dýchání

Next: parapolitický jev; parapraxie; paraprosexie    periodický; periodikum; periodizace, periodisace