Nainstalujte si:

       

Význam slova paranomázie; paranomie; paranormální; paraparéza


paranomázie = hromadění kmenů slov; hromadění slov se stejným kořenem

paranomie = rozpor v zákonech; protizákonnost

paranormální = mimo normalitu, neobyčejné schopnosti např. vnímání

paraparéza = částečné ochrnutí dolních končetin

Next: parapet; paraple; paraplegie; parapodia    perinatologie; perineum; perioda; periodicita