Nainstalujte si:

       

Význam slova panevropeizmus, panevropeismus-; panfobie


panevropeizmus, panevropeismus- = hnutí usilující o vytvoření jednotné Evropy

panfobie = chorobný strach ze všeho, z jakéhokoliv vzruchu v okolí, pantofobie

Next: pangermanizmus, pangermanismus-; panhelénský    pedometrie; pedosféra; pedotrop; pedum; peeling