Nainstalujte si:

       

Význam slova ovari-, ovario-; ovarium; overal, overall; overlock


ovari-, ovario- = první část složených slov mající význam vaječník, vaječníkový, vejce

ovarium = 1. vaječník; 2. dutá část pestíku obsahující vajíčka, semeník

overal, overall = ochranný oblek, kombinéza

overlock = entlovací, obnitkovávací stroj

Next: oviparie; oviviparie; ovocyt; ovogamie    pastorále; pastorální; pastorek; pastorela