Nainstalujte si:

       

Význam slova output; outsider; outsourcing; ouvertura; ovace


output = výstup, výsledek výroby, výtěžek, produkce; výstupní informace, výstup dat

outsider = nevýznamný, nerozhodující subjekt; člověk vyřazený ze společnosti; někdo, s kým se nepočítá

outsourcing = Zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací. Je to označení, které vychází ze dvou základních slov: "out" - vnější a "source" - zdroj

ouvertura = předehra

ovace = veřejně a nadšeně vyjádřená pocta

Next: ovari-, ovario-; ovarium; overal, overall; overlock    pastoforium; pastor; pastorace; pastorála