Nainstalujte si:

       

Význam slova ostrakizovat, ostrakisovat; otčestvo; otiatrie


ostrakizovat, ostrakisovat = vyloučit ze společnosti, zbavit se, odsunout stranou, ignorovat

otčestvo = v ruském a bulharském prostředí jméno po otci jako součást rodného jména

otiatrie = ušní lékařství, otologie

Next: otitida; otium; oto-; otolit; otologie; otoman    pasovat; pasparta, paspart; pasport; pasportizace