Nainstalujte si:

       

Význam slova ostentativní; osteo-; osteoartitida


ostentativní = úmyslně vzbuzující pozornost, vyzývavý, nápadný

osteo- = první část složených slov mající význam kost, kostní

osteoartitida = zánět kostí nebo kloubů

Next: osteoartróze, osteoarbrosa; osteocyt; osteofyt    partikule, partikula; partiový; partita; partitura