Nainstalujte si:

       

Význam slova oscilátor; oscilo-; oscilograf; oscilovat


oscilátor = kmitající bod, částice, systém; zdroj oscilací

oscilo- = první část složených slov mající význam kmitání, rychlé střídání

oscilograf = přístroj k pozorování a registraci časového průběhu proměnných elektrických veličin (napětí, proudu)

oscilovat = chvět se, kmitat, kolísat; ubírat se více směry

Next: osifikace; osmo-; osmolarita; osmologie; osmometrie    partenokarpie; parter; partes; participace