Nainstalujte si:

       

Význam slova ortorula; ortoskopie; ortotika; ortotropie


ortorula = krystalická břidlice, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny

ortoskopie = zobrazení bez zkreslení

ortotika = nauka o náhradách funkce části těla

ortotropie = pravoúhlá anizotropie

Next: ortotropizmus, ortotropismus; orwo; orykto-    parosmie; parotis; parotitida, parotitis